Valdkonnad

Valdkonnad

Meie tõlkijad on filoloogid, kes on spetsialiseerunud erinevatele erialadele. Tänu sellele saame pakkuda tõlkeid kõigis valdkondades, olgu selleks siis juriidika, majandus, tehnika, keemia, informaatika või meditsiin.

Tehnilist tõlget teostavad meil tehnilise eriharidusega inimesed, kes on võimelised tõlkima nii kergemat laadi kui ka spetsiifilisema sisuga tekste. Kuna tõlkematerjalid antud valdkonnas on tavaliselt üsna mahukad, siis täpse hinnapakkumise tegemiseks palume võimaluse korral algmaterjal meile saata elektroonilisel kujul. Tehnikaalaste tekstide tõlkimise juures on suureks abiks tihe koostöö kliendiga, sest tavaliselt tunneb tellija ise kõige paremini terminoloogiat ja oskab anda juhiseid, millist terminoloogiat kasutada. Suuremahulistele töödele teeme ka soodustust. Väikesemahuliste tehniliste tõlgete korral on tõlke teostamiseks vajalik samuti tavalisest pikem tähtaeg, sest temaatikasse sisseelamine ja terminoloogiaga tutvumine võtab vahel isegi kauem aega kui tõlkimine.

Juriidilisi tõlkeid teostavad meil juriidikale spetsialiseerunud tõlkijaid, sellega garanteerime ka kõige keerukamate tõlgete puhul terminite õigsuse ja algtekstist korrektse arusaamise. Juriidiliste materjalide tõlkimisel on samuti oluline koostöö kliendiga, seda eriti nüansside lahtimõtestamisel. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et algmaterjalid oleksid korrektsed nii vormiliselt kui ka keeleliselt, sest sellest sõltub tõlkekvaliteet.

Majandusalaste tõlgete valdkond on samuti väga mahukas, kuna siia valdkonda koondub kõik otseselt äritegevuse ja rahandusega seonduv. Meie tõlgid on ka selles valdkonnas väga pädevad.

Reklaamtekstide tõlge on loominguline ja huvitav ning samas aeganõudev töö, kuna tõlge peab haarama kõiki nüansse, mida tekstiga öelda soovitakse. Tõlgitavaks tekstiks võib olla ka vaid sõna või kaks, kuid nende tõlkimine võib võtta aega tunde, et leida see kõige parem tõlge. See eeldab tõlkijalt loovat lähenemist ja laia silmaringi. Reklaamteksti tõlkimine eeldab ka väga head keeleoskust ja loovat mõtlemist, see ei ole pelgalt lähtekeelest sihtkeelde teksti ümberpanemine. Reklaamtekstide tõlgete tellimisel palume arvestada suurema ajavaruga.

Meditsiinialaseid tekste tõlgivad alati meditsiinilise kõrgharidusega spetsialistid, sest antud temaatika on nii spetsiifiline, et ilma vastava kõrghariduseta poleks lihtsalt võimalik professionaalset tõlget teha. Kvaliteetse tõlke tagab ka tõlgi ja kliendi koostöö. Kuna meditsiinitekstid on enamasti väga spetsiifilise terminoloogiaga, on oluline ka teada, kes on teksti lõpptarbija, et vajadusel lihtsustada termineid, et tekst oleks arusaadav ka tavalugejale, mitte vaid spetsialistile.