Tõlketeenus

Tõlketeenus

Tõlkimine on lihtne, kui seda teevad asjatundjad. Meil töötavad üksnes oma ala professionaalid, tänu kellele saame tagada kiire ja soodsa tõlketeenuse.

Meie ampluaasse kuuluvad

 • kirjalik tõlketeenus – algtekstis esitatud mõte antakse kirjalikult edasi sihtkeeles. Kirjalik tõlge vastab sihtkeele reeglitele ja tõlke tellija antud juhistele ning soovidele.
 • masintõlke järeltoimetamine – masinaga loodud tõlke toimetamine inimese poolt.
  • kerge järeltoimetamine (KJT) – masintõlke järeltoimetamine, mis tehakse üksnes mõistetava teksti saamiseks, mis pole aga ligilähedanegi inimtõlkele. Eesmärk on anda väga täpselt edasi algteksti sisu ilma midagi lisamata ega välja jätmata, tagades, et kõik laused vastavad algtekstile ja on üheselt arusaadavad. KJT käigus ei parandata aga tekstis grammatika, lausestuse ega ka stiilivigu.
  • põhjalik järeltoimetamine (PJT) – masintõlke järeltoimetamine, mis tehakse inimtõlke teel saadud tulemusega võrreldava tulemuse saamiseks. Eesmärk on luua täpne, mõistetav ja stiilinõuetele kohane ning õige lausestuse, grammatika ja kirjavahemärgistusega tõlge.
 • suuline tõlketeenus – suuliselt sõnumi edasiandmine teises keeles võimalikult usaldusväärselt, loomulikult ja ladusalt, jäljendades ühtlasi rääkija esitust, hääletooni ja veenvust. Eristatakse 3 erinevat liiki:
  • sünkroontõlge – tõlk, kes asub spetsiaalses kabiinis, kuulab ettekannet kõrvaklappide abil ja tõlgib seda järk-järgult mikrofoni.
  • sosintõlge – üks sünkroontõlke vorme. Tõlk on kuulaja kõrval ja tõlgib ettekannet kuulajale vaikselt sosistades.
  • järeltõlge – tõlk ja esineja räägivad vaheldumisi publiku ees. Kui tegemist on rohkem kui kahe keelega, kasutatakse seda tehnikat ajapiirangute tõttu harva.
 • keelekorrektuur – tõlketeksti ülelugemine eesmärgiga kontrollida selle keelelist õigsust ja arusaadavust. Kuna tõlketeksti ei võrrelda algtekstiga, siis sisulisi muudatusi ei tehta.
 • toimetamine – tõlketeksti algtekstile vastavuse kontrollimine. Toimetamise käigus kontrollitakse, kas algteksti mõte on tõlketekstis õigesti ja midagi vahele jätmata edasi antud, laused loogilised ning terminikasutus õige, asjakohane ja ühtne ja tõlge keeleliselt korrektne.
 • küljendus/kujundus – teksti, graafika ja/või piltide paigutamine nii, et tõlketöö oleks võimalikult originaalisarnane.