Tõlke tellimine

Tõlke tellimine

Tõlke tellimine on lihtne ja kiire ning selleks ei pea meie juurde isegi kohale tulema. Säästke oma aega ja raha ning saatke päring meile meiliaadressile filoloog@filoloog.ee või helistage +372 5556 5882.

Vastame tööpäevadel teie päringule tunni aja jooksul. Nädalavahetusel puhkame ajusid, et suudaksime nädala sees luua naudingut pakkuvaid tõlkeid.

Miks tellida Filoloogist?

Teeme valiku lihtsamaks ja vastame ise, miks peaksite valima just Filoloogi:

  • Lai keeltevalik.
  • Operatiivne klienditeenindus.
  • Masintõlke järeltoimetamise teenus.
  • Tõlkimine turu parima hinnaga, näiteks eesti-inglise/vene-eesti tõlked hinnaga 10,90 euro/lk + KM.
  • Usaldusväärsed ja erinevate erialade spetsialistidest tõlkijad.
  • Lähtutakse Euroopa tõlketeenuse standardist ISO 17100, mis hõlmab kogu tõlkeprotsessi ja kõiki tõlketeenuse pakkumisega seotud aspekte, k.a kvaliteedikontrolli.

Abiks tõlketeenuse tellijale

Tõlkebüroo on tõlketeenust osutav ettevõte, kus tõlketegevus moodustab tervikliku protsessi, mille käigus tõlked toimetatakse või korrigeeritakse, tehakse väljastusülevaatus jm tugiteenused.

Tõlkija teeb kirjalikku tõlget.

Tõlk teeb suulist tõlget.

Algtekst/originaaltekst on tõlkimist vajav tekst, mida soovitakse tõlkida teise keelde.

Tõlketekst on sihtkeelde tõlgitud algtekst.

Lähtekeel on keel, milles esitatakse algtekst.

Sihtkeel on keel, millesse tehakse tõlge.

Kirjalik tõlketeenus on kirjalik tõlge, mis sisaldab tõlketeksti toimetamist või korrektuuri, ja väljastusülevaatust.

Tõlkemaht – kirjalike tõlgete, toimetamise ja korrektuuri mahtu hinnatakse tõlketeksti tähemärkide arvu alusel.

Üks lehekülg sisaldab 1800 tähemärki koos tühikutega. Tähemärkide arvu on võimalik arvutada Microsoft Word´is – valides Tools > Word count > Characters (with spaces) ja jagades selle arvu 1800-ga, saate oma teksti lehekülgede arvu.

Masintõlke järeltoimetamine – masintõlkemootoriga tehtud tõlke õigsuse kontrollimine ja parandamine.

Kerge järeltoimetamine (KJT) – eesmärk on anda väga täpselt edasi algteksti sisu ilma midagi lisamata ega välja jätmata, tagades, et kõik laused vastavad algtekstile ja on üheselt arusaadavad. KJT käigus ei parandata aga tekstis grammatika, lausestuse ega ka stiilivigu.

Põhjalik järeltoimetamine (PJT) – eesmärk on jõuda inimtõlke tulemusega võrreldava tulemuseni. PJT läbinud tõlge on täpne, mõistetav ja stiilinõuetele kohane ning õige lausestuse, grammatika ja kirjavahemärgistusega.

Suuline tõlketeenus on suuline tõlge, kus eristatakse 3 erinevat liiki: sosintõlge, järeltõlge ja sünkroontõlge.

Sünkroontõlke puhul toimub tõlkimine lektori rääkimisega samal ajal. Tõlkimine eeldab vastava aparatuuri olemasolu.

Tõlk on eraldi kabiinis ja tõlge jõuab kuulajate kõrvaklappidesse praktiliselt samal ajal lektori jutuga. Sünkroontõlget tehakse tavaliselt kahekesi. Ka tõlk, kes parasjagu ei tõlgi, kuulab teksti, et aidata kolleegi, kirjutades üles termineid, numbreid ja nimesid, ning võtab vajaduse korral tööjärje üle.

Järeltõlke korral räägivad lektor ja tõlk vaheldumisi. Lektor esitab lähtekeeles 5-minutiliste osade kaupa oma ettekande, mille tõlk tõlgib seejärel võimalikult autentselt sihtkeelde. Järeltõlkeks pole vaja tõlkeaparatuuri. Tõlk teeb lektori ettekande ajal märkmeid ja kasutab võimaluse korral seinal näidatavaid slaide.

Sosintõlke puhul  istub tõlkija nende kuulajate juures, kes ei valda keelt, ja tõlgib neile vaiksel häälel lektori juttu. Sosintõlget on võimalik teha, kui inimesi, kellele on vaja tõlkida, on vähe, 2–3 inimest.

Küljendamise  käigus paigutatakse tekst, graafika ja/või pildid nii, et tõlketöö oleks võimalikult originaalisarnane.

Toimetamine – tõlketeksti algtekstile vastavuse kontrollimine. Toimetamise käigus kontrollitakse, et algteksti mõte oleks tõlketekstis õigesti ja midagi vahele jätmata edasi antud, laused loogilised ning terminikasutus õige, asjakohane ja ühtne.

Korrektuur – tõlketeksti ülelugemine eesmärgiga kontrollida selle keelelist õigsust ja arusaadavust. Kuna tõlketeksti ei võrrelda algtekstiga, siis sisulisi muudatusi ei tehta.

Väljastusülevaatus – tõlketeksti üldine kontrollimine, et kõik algteksti osad oleksid tõlgitud ja tekstis leiduvad nimed/numbrid õiged ja vormistus tellija soovi kohane.

Vaata lisaks ka: