Tõlkimine

Tõlkimine

Meie tõlkijad on filoloogid, kes on spetsialiseerunud erinevatele erialadele. Tänu sellele saame pakkuda tõlkeid väga erinevates valdkondades, olgu selleks siis juriidika, majandus, tehnika, keemia, informaatika, patendid, Euroopa Liidu tekstid või meditsiin.

Tehniliste tekstide tõlkimine

Seda teostavad meil tehnilise eriharidusega inimesed, kes on võimelised tõlkima nii kergemat laadi kui ka spetsiifilisema sisuga tekste. Kuna tõlkematerjalid on selles valdkonnas tavaliselt üsna mahukad, siis täpse hinnapakkumise tegemiseks palume võimaluse korral saata algmaterjal meile elektroonilisel kujul.

Tehnikaalaste tekstide tõlkimise juures on suureks abiks tihe koostöö kliendiga, sest tavaliselt tunneb tellija ise terminoloogiat kõige paremini ja oskab anda juhiseid, millist terminoloogiat kasutada. Suuremahulistele töödele teeme ka soodustust.

Väikesemahuliste tehniliste tõlgete korral on tõlke valmimiseks vaja ka tavalisest pikemat tähtaega, sest teemasse sisse elamine ja terminoloogiaga tutvumine võtab vahel isegi kauem aega kui tõlkimine.

Juriidiliste tekstide tõlkimine

Juriidilisi tõlkeid teostavad meil juriidikale spetsialiseerunud tõlkijaid. Sellega garanteerime ka kõige keerukamate tõlgete puhul terminite õigsuse ja algtekstist korrektse arusaamise.

Juriidiliste materjalide tõlkimisel on samuti oluline koostöö kliendiga, seda eriti nüansside lahtimõtestamisel.

Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et algmaterjalid oleksid korrektsed nii vormiliselt kui ka keeleliselt, sest sellest sõltub tõlke kvaliteet.

Majandusalaste tekstide tõlkimine

Majandusalaste tõlgete valdkond on samuti väga mahukas, kuna siia koondub kõik otseselt äritegevuse ja rahandusega seonduv. Meie tõlkijad on ka selles valdkonnas väga pädevad.

Reklaamtekstide tõlge

See on loominguline ja huvitav ning samas aeganõudev töö, kuna tõlge peab haarama kõiki nüansse, mida tekstiga öelda soovitakse.

Tõlgitav tekst võib olla ka vaid sõna või kaks, kuid nende tõlkimine võib võtta aega tunde, et leida see kõige parem tõlge. See eeldab tõlkijalt loovat lähenemist ja laia silmaringi.

Reklaamteksti tõlkimine eeldab ka väga head keeleoskust ja loovat mõtlemist, sest see ei ole pelgalt teksti ümberpanemine lähtekeelest sihtkeelde, vaid looming, st suuresti copywriter’i töö. Reklaamtekstide tõlgete tellimisel palume arvestada suurema ajavaruga.

Meditsiinialased tekstid

Meditsiinialaseid tekste tõlgivad alati meditsiinilise kõrgharidusega spetsialistid, sest nimetatud teema on nii spetsiifiline, et ilma vastava kõrghariduseta poleks lihtsalt võimalik professionaalset tõlget teha.

Kvaliteetse tõlke tagab ka tõlkija ja kliendi koostöö. Kuna meditsiinitekstid on enamasti väga spetsiifilise terminoloogiaga, on oluline ka teada, kes on teksti lõpptarbija, et lihtsustada vajaduse korral termineid, et tekst oleks arusaadav ka tavalugejale, mitte vaid spetsialistile.

Pane julgelt meid proovile! Meil on spetsialistid igale alale. Oleme tõlkinud näiteks helikopterite juhtimise juhendeid, epikriise, kohtudokumente ja ka Narva elektrijaama ehitusdokumente ja seadmete kasutusjuhendeid.

Vaata lisaks veel ka: