Mõisted

Tõlkebüroo on tõlketeenust osutav ettevõte, kus tõlketegevus moodustab tervikliku protsessi, mille käigus tõlked toimetatakse või korrigeeritakse, tehakse väljastusülevaatus jm tugiteenused.

Tõlkija teeb kirjalikku tõlget.

Tõlk teeb suulist tõlget.

Algtekst/originaaltekst on tõlkimist vajav tekst, mida soovitakse tõlkida teise keelde.

Tõlketekst on sihtkeelde tõlgitud algtekst.

Lähtekeel on keel, milles esitatakse algtekst.

Sihtkeel on keel, millesse teostatakse tõlge.

Kirjalik tõlketeenus on kirjalik tõlge, mis sisaldab tõlketeksti toimetamist või korrektuuri, ja väljastusülevaatust.

Tõlkemaht – kirjalike tõlgete, toimetamise ja korrektuuri mahtu hinnatakse tõlketeksti tähemärkide arvu alusel. Üks lehekülg mahutab 1800 tähemärki koos tühikutega. Tähemärkide arvu on võimalik arvutada Microsoft Word´is, valides Tools > Word count >Characters (with spaces) ning jagades selle arvu 1800-ga, saate oma teksti lehekülgede arvu.

Suuline tõlketeenus on suuline tõlge, kus eristatakse 3 erinevat liiki: sosintõlge, järeltõlge ja sünkroontõlge.

Sünkroontõlke puhul toimub tõlkimine lektori rääkimisega samaaegselt. Tõlkimine eeldab vastava aparatuuri olemasolu. Tõlk on eraldi kabiinis ja tõlge jõuab kuulajate kõrvaklappidesse praktiliselt samaaegselt lektori jutuga. Sünkroontõlget tehakse tavaliselt kahekesi. Ka tõlk, kes parasjagu ei tõlgi, kuulab teksti, et aidata kolleegi kirjutades üles termineid, numbreid ja nimesid, ning võtab vajadusel tööjärje üle.

Järeltõlke korral lektor ja tõlk räägivad vaheldumisi. Lektor esitab lähtekeeles 5-minutiliste osade kaupa oma ettekande, mille tõlk siis tõlgib võimalikult autentselt sihtkeelde. Järeltõlkeks pole vaja tõlkeaparatuuri. Tõlk teeb lektori ettekande ajal märkmeid ja kasutab võimalusel seinal näidatavaid slaide.

Sosintõlke puhul  istub tõlkija nende kuulajate juures, kes ei valda keelt ja tõlgib neile vaiksel häälel lektori juttu. Sosintõlget on võimalik teha kui inimesi, kellele on vaja tõlkida, on vähe, 2-3 inimest.

Küljendamise  käigus paigutatakse tekst, graafika  ja/või pildid  nii, et tõlketöö oleks võimalikult originaalisarnane.

Toimetamine – tõlketeksti algtekstile vastavuse kontrollimine. Toimetamise käigus kontrollitakse, et algteksti mõte on tõlketekstis õigesti ja midagi vahele jätmata edasi antud, laused loogilised ning terminikasutus õige, asjakohane ja ühtne.

Korrektuur – tõlketeksti ülelugemine eesmärgiga  kontrollida selle keelelist õigsust ja arusaadavust, kuna tõlketeksti ei võrrelda algtekstiga, siis sisulisi muudatusi ei tehta.

Väljastusülevaatus – tõlketeksti üldine kontrollimine, et kõik algteksti osad oleksid tõlgitud ja tekstis leiduvad nimed/numbrid õiged ning vormistus vastavalt tellija soovile.